BMW Yağ servis ışığı kalibrasyonu ( sıfırlama-- reset )

Bmw 1-3-5 Serisi Yağ Servis Işığı Sıfırlama

Araç 'Duruma Bağlı Servis' ile donatılmıştır

Not:Bakım çalışmaları tamamlanana kadar sıfırlama prosedürünü uygulamayınız

Yol bilgisayarının saati soğru olmalıdır

Eğer akü bağlı değilse, var olan yol bilgisayar saati bağlantının koptuğu saatte durur

Her servis sekmesi sıfırlaması dahili olarak sayılır

Sayaç ekstra servis gerekip gerekmediğine karar vermek için kullanılır

Not:Fren servis sekmesini yalnızca fren aşınma sensörü düzgün bir şekilde çalışıyorsa sıfırlanabilir

Servis yapıldıktan sonra, her uygun ikonu sıfırlayınız

Kullanılan ikonları göster

Aşağıdaki şekilde devam ediniz

Kontağı açınız

Yol kayıt butonuna basılı tutunuz (1)

Servis sekmeleri öncelik sırasına göre gösterilir

Servis sekmesini elektrik şalterini yukarı veya aşağı oynatarak seçiniz (2)

Ekranda 'RESET' (sıfırla) belirinceye kadar butona basınız (3)

Sıfırlamayı onaylamak için butona basılı tutunuz (3)

Not:sıfırlama sırasında bir saat sembolü görünür

Başarılı bir sıfırlamadan sonra 'Reset' (sıfırla) yazısının arkasından (ekranda gösterilen) bir işaret belirecektir